Aleviler kendi ansiklopedisini yazıyor…

Bu kampanyanın ana hedefi, Alevi kültürünü, tarihini, inanç değerlerini ve öğretilerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Alevi Ansiklopedisi’ni oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.

Bir Kelime, Bin Yıl

kampanyasına destekçiler, her bir kelime için bir Euro bağışlayarak Alevi bilim insanı canlarımızın hazırlayacağı ansiklopedinin oluşturulmasında birbirimizin Hızır’ı olacaklardır.


Karanlık bilmeyiz nurumuz vardır,

Gerçeği söyleyen dilimiz vardır…

Düşünce karanlığına ışık saçanlara

aşk olsun…

Destek Mesajları

Her canımızın Xızır lokmasıyla kampanyamıza destek sunması, inancımızın kadim hafızasını canlı tutmada büyük değeri olacaktır.

‘1 Kelime 1 Euro’

söylemi ile 6 ay devam edecek bu kampanyaya her sürekten Alevi canlarımızın sahiplenilmesi ve katkı sunmaları bizi muhannete muhtaç etmeyecektir.

„Korumak bir eylemdir

Aleviler inançlarını koruyor

Aleviler Ansiklopedisini yazıyor…“

Rıza Şehri Akademisi

RSA Yönetim Kurulu