Scroll Top

ALEVİLEr kendİ ANSİKLOPEDİSİNİ YAZIYOR

Rıza Şehri Akademisi öncülüğünde Nisan 2024’te başlayan Alevi Ansiklopedisi çalışması, 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamladığımız bugünlerde, kendi kaynaklarından hareketle Alevilik bilgisinin derlenmesi; var olan yazılı kaynakların sistemlice tasnif edilmesi, incelenmesi ve okura bütünsel, anlaşılabilir bir biçimde aktarılması; çağın gereklerine uygun teknolojik araçlarla uyumlu bir platformda, bugünden yarına, dünya kamuoyuna erişilebilir olmasını hedefleyen bir projedir.

Alevi Ansiklopedisi, Aleviliğin tarihsel varoluşu önündeki her türlü engeli ve kendi varlığına yönelik tehditleri bertaraf etme konusunda vazgeçilmez katkılar sunacak bir bilgi platformu olarak;  özellikle son 30 yılda ortaya çıkan akademik-entellektüel birikimin somutlaşması,  Aleviliği kendi sesiyle, kavramlarıyla, düşünceleriyle ve hissiyatıyla ifade edilmesi, bu çerçeveden hareketle, Alevilik-bilgisinin derlenmesi, tahrif ve tahribata uğratılmadan yeni kuşaklara, araştırmacılara, bilim insanlarına ulaştırılması amacıyla oluşturulan  dijital  bir platformdur.

NEDEN BİR ANSİKLOPEDİ?

Ansiklopediler, kapsam genişliği, yazma biçimi ve işlevleri bakımından sözlüklerden ve derleme kitaplardan farklıdır. Modern dönemde Fransa’da şekillendikleri 18.yy’dan itibaren, ansiklopediler, toplumu aydınlatmak ve gerçek-bilginin gücüyle donatarak eski iktidarların (ancient regime) boyunduruğundan kurtarmaya çok büyük ivme kazandıran karakterleriyle, tarihsel ve güncel bilgiyi, bilimsel yöntemlerle süzgeçten geçirerek insanlara ulaştırmayı sağlayan önemli araçlardır. Bu devrimci karakterin çoklu açılardan rejimlerin baskısı altında olan Alevilik konusunda kullanılması çok önemli bir adım olacaktır.

TARİHİ BİRİKİMİ KORUMAK

Alevilik tarih boyunca zorla asimilasyon, kırım-katliam ve kültürel mirasının, kolektif bilgisinin tahrifatı gibi ciddi tehditlerle yüzleşmiştir. Bu sebeple Alevi kültür mirasının doğru şekilde anlaşılması, korunması ve aktarımı gibi ciddi çabalar ve tartışmalar vardır. Alevilik Ansiklopedisi, bu büyük mirasın korunması, yeni nesillerin Aleviliğin kendi kaynaklarından ve bilimsel yöntemlerle damıtılmış bilgilerden öğrenmesi için güçlü, kapsamlı ve çok yönlü bir Alevilik bilgi kaynağı olacaktır. Bu yönüyle, Alevi Ansiklopedisi, Alevi topluluğunun kendi kültürel kimliğini kavrama, güçlendirme ve aktarma bağlamında oluşturulan dezenformasyon ortamıyla mücadele etmesine de önemli bir katkı sunacaktır.  

Alevi Ansiklopedisi, tüm farklı etnik ve/veya dinsel-geleneksel köklerden gelen Alevi toplumların kültürel birikimini yansıtarak, bütünlüklü bir kimlik anlayışını ortaya koyacak bir karakterde olacağından, Alevi toplumunun çeşitliliği ve kültürel zenginliği hakkında sağlayacağı sağlam zemin ile Alevi kimlik tutunumunun inşa edebilmesine katkı sunacaktır.

KAPSAMLI VE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Alevi Ansiklopedisi, günümüzde Alevilik bilgisinin artık farklı dünya dillerinde de çeşitlenip hızla yaygınlaştığı gerçeği göz önüne alındığında, Alevilik hakkında mümkün olan en geniş kapsamı sunmayı hedefleyen, bu bağlamda farklı akademik-entelektüel yaklaşımları, yorumları dikkate alan ve bilimsel kriterlerden sapmadan bu bilgi zenginliğinin erişime sunulacağı bir platform olacaktır.

Alevi Ansiklopedisi, Alevi kültür dünyasına dair kavramları, kurumları, tarihsel geçmişi, güncel sosyolojik ve antropolojik boyutları; sembolleri, değerleri, duyguları ve sözlü kültürel mirası konu edinecek oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde, alanlarında yetkin yazarlar, araştırmacılar, akademisyenler tarafından kaleme alınacak ve yayın kurulunun onayı ile yayına girecektir.

DİJİTAL VE DİNAMİK İÇERİK

Alevi Ansiklopedisi, dijital bir platform olarak zamanla niteliği, kapsamı genişleyen, değişen sosyal gerçekliği de yansıtabilecek şekilde her daim güncellenmeye açık dinamik bir platform olacaktır. 

ÇOK DİLLİ ERİŞİM

Alevi Ansiklopedisi, Alevilik hakkında bilgi edinmek isteyen herkesin, özellikle Avrupa diasporasındaki genç kuşakların başvurabileceği çok dilli bir platform olmayı da hedeflendiğinden, ileriki süreçte farklı Avrupa dillerine çevrilmesi ve bu yolla daha geniş bir okur kitlesine ulaştırılması sağlanacaktır. 

KATKI SUNANLAR

Alevi Ansiklopedisine, yalnızca akademisyenler değil, aynı zamanda Alevi toplumunun ileri gelenleri, entelektüeller, donanımlı Alevi insanlarının, inanç önderlerinin de katkılarının sağlanması, bu yolla Alevi kültür dünyası içerisindeki çeşitliliğin ve bunun mirasının aktarabilmesi hedeflenmektedir. 

Alevi Ansiklopedisi bağış kampanyasına destek ver, hakikate sahip çık !

... DESTEK OL !

Bu kapsam, yoğunluk ve bilimsellikte bir ansiklopedik çalışma, zor ve uzun soluklu bir çalışma ve tarihsel ve toplumsal sorumluluk bilincinin de verdiği ağır yük ile böyle bir çalışmanın başarısı, öncelikle güçlü bir kararlılık, ortak akıl ve de sizlerin destek, katkı ve sahiplenmesi ile mümkün olacaktır.

Unutma! Alevi Ansiklopedisi seninle mümkün olacak

Banka Hesabı

DAKME e.V

Sparkasse Dortmund, IBAN: DE36 4405 0199 0191 0225 48, BIC: DORTDE33XXX

GoFundMe

Linke tıkladığınızda GoFundMe bağış sayfamıza yönlendirileceksiniz.

Bağış kampanyası

KAREKOD

nASIL KATKI SUNABİLİRSİN
1
Alevi Ansiklopedisi'ne düzenli bağışta bulunabilirsin!
2
Ansiklopedi çalışmasına gönüllü destek olabilirsin!
3
Alevi Ansiklopedisi'nin tanınması ve bilinmesi için elçi olabilirsin!

Alevi Ansiklopedisi Broşürünü *pdf olarak

Alevi Ansiklopedisi Logosunu *jpeg olarak 

Alevi Ansiklopedisi yayın kurulu çerçeve metnini *pdf olarak

Bağış Kampanyası Karekodunu *jpeg olarak

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit sed.

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit sed.

yayın kurulu

Alevi Ansiklopedisi yayın kurulunda şu an 5 araştırmacı ve 1 Koordinatör yer alıyor. Yayın kurulumuzun ideal sayısı 10’dur ve önümüzdeki günlerde genişleyecektir.

Dr. Çetin Gürer
Siyaset Bilimi

Alevi Ansiklopedisi Yayın Kurulu, Rıza Şehri Akademisi bünyesinde bir alevi ansiklopedisinin ortaya çıkması için bir araya gelmiş araştırmacı ve akademisyenlerden oluşmaktadır. 

Yayın kurulunda yer almak ve çalışmalara katkı sunmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsin. 

Yayın Kurulu ÜYELERİNDE

… gibi kriterleri baz alıyoruz.

Yayın Kurulunun Görevlerİ